Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Raporlar

 

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KANUNU İLE GETİRİLEN STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA KAVRAMININ İNCELENMESİ

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU ÇERÇEVESİNDE MALİ OTOMASYONUN ETKİNLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMA ÖRNEĞİ

DEĞİŞEN KAMU MALİ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE PERFORMANS DENETİMİNİN SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONUNA UYGULANABİLİRLİĞİ

KAMUDA İÇ KONTROLÜN STRATEJİK YÖNETİME KATKISI

İÇ KONTROLÜN ETKİNLİĞİ ÜZERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ

İÇ KONTROL, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN İNCELENMESİ, ANALİZ EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ MERSİN ÜNİV. ÖRNEĞİ

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMENİN TÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI VE KAMU İDARELERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLARDA AR-GE HARCAMALARI VE TAEK'E MODEL ÖNERİSİ

KAMU ZARARI VE KİŞİ BORCU AYRIMI İLE TAHSİLİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ÜNİVERSİTE UYGULAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KAMU YÖNETiMiNDE STRATEJiK PLANLAMA VE STRATEJiK PLAN HAZIRLAMA SÜRECi

5018 SAYILI KAMU MALi YÖNETiMi VE KONTROL KANUNU’NUN GETiRDiĞi YENiLiKLER ÇERÇEVESiNDE HESAP VEREBiLiRLiK VE HESAP VERME MEKANiZMALARI