Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Faaliyet Planımız

MALİ HİZMETLER UZMANLARI DERNEĞİ
2021-2023 DÖNEMİ FAALİYET PLANI
FAALİYET NO FAALİYET ALT FAALİYETLER TAMAMLANMA TARİHİ
1 Özlük Hakları Sorununa İlişkin Faaliyetler  1.1-Özlük haklarıyla ilgili taleplerimize ilişkin dokümanları (Bilgi notu vb.) güncel tutmak 2021 Aralık
1.2-Özlük haklarıyla ilgili taleplerimizi iletmek üzere bir plan dahilinde ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak Sürekli
1.3-Sendikalarla görüşmeler yürütmek ve tekliflerde taleplerimizin yer almasına yönelik çalışmalar yapmak Sürekli
2 Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesine İlişkin Faaliyetler 2.1- Web sayfası, DERBİS, mail vb. yöntemlerle gelen üyelik bilgilerini karşılaştırarak mevcut üye bilgilerinin güncellemek 2022 Ocak
2.2- DERBİS sistemine tüm üye girişlerini gerçekleştirmek ve sistemdeki bilgileri güncel tutmak Sürekli
3 Üyelerle İletişime Yönelik Faaliyeti  3.1- Üyelerle iletişim için sosyal medya, mail vb alanları kullanmaya yönelik çalışmalar yapmak ve yeni iletişim kanalları geliştirmek Sürekli
3.2- Dernekte organizasyonlar/toplantılar yapmak Sürekli
3.3- Bir plan dahilinde kurum bazında mümkün olduğunca görüşmeler yapmak Sürekli
4 Üye Aidat Tahsilatları ve diğer Mali İmkanların Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 4.1- Genel Kurulda verilen aidat yapılandırması yetkisi kapsamında çalışmalar yapmak 2021 Aralık
4.2- Yapılandırma kapsamında üyelerimizin aidat borçlarına ilişkin bilgileri güncellemek ve üyelerimize iletmek 2022 Ocak
4.3- Mail, e-devlet ve dilekçe vererek istifa eden üyelerimizin bilgilerini karşılaştırarak üyelerimizin aidat borcunu güncellemek ve üyelerimize borç bilgilerini iletmek 2022 Ocak
4.4- İktisadi işletmeninin gelirlerinin artırılmasına yönelik faaliyetleri tespit etmek ve gerçekleştirmek Sürekli
5 Sosyal Medya ve Basın ile İnternet Sitemizin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler 5.1- İnternet sitemizin daha kullanışlı ve ilgi çekici hale getirilmesi için çalışmalar yapmak ve güncellemek 2022 Ocak
5.2-Sosyal medya hesaplarımızda yer alan paylaşımları sürekli güncel tutmak Sürekli
5.3- Mesleğimiz ve Derneğimizi tanıtıcı dokümanların/haberlerin internet sitelerinde/haber kanallarında yayınlanmasını sağlamak Sürekli
5.4- Sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaparak meslektaşları ve kamuoyunu bilgilendirmek. Sürekli
6 Dernek Defter Belgelerine İlişkin Faaliyetler  6.1- Üye kayıt ve diğer defterleri güncellemek Sürekli
6.2- İktisadi İşletme usul esaslarını düzenlemek Sürekli
7 STK ve Kamu Kurumlarıyla İlişkilere İlişkin Faaliyetler 7.1- Kamu Strateji Platformunun toplantılarına katılım sağlamak Sürekli
7.2- Kurumların SGB'lerine (Yönetici ve meslektaşlar) yönelik bir ziyaret planı hazırlamak ve gerçekleştirmek Sürekli
7.3- Diğer uzman dernekleri ile ile iletişime geçmek  Sürekli
7.4-Ankara dışında bulunan meslektaşlarımızın kurumlarına ziyaretler gerçekleştirmek Sürekli
7.5- Meslektaşlarımızın bulunduğu kurumların idarecilerine mesleğimizi ve Derneğimizi tanıcıtı yazı göndermek. 2022 Şubat
8 Eğitim Faaliyetleri 8.1-Üyelerimizin yüksek lisans/doktora yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla üniversitelerle yeni görüşmeler ve anlaşmalar yapmak Sürekli
8.2-Üyelerimizin yabancı dil yeterliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla dil kurslarıyla görüşmeler ve anlaşmalar yapmak Sürekli
8.3- Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim konularını tespit etmek, tespit edilen eğitimleri bir plan doğrultusunda gerçekleştirmek Sürekli
8.4- Kurumların eğitim taleplerine yönelik araştırmalar ve görüşmeler yapmak, ihtiyaç duyan kurumlara yönelik eğitimler düzenlemek Sürekli
8.5- Eğitimlerde işbirliği yapılabilecek kurumlarlar görüşmeler yapmak Sürekli
8.6- Uzman Yardımcısı alımı yapılması halinde oryantasyon eğitimlerini düzenlemek (Uzman yardımcısı alım tarihine göre belirlenecektir.)
8.7- Uzman yardımcısı alımı durumunda tez yazımına başlamadan önce tez yazım yöntemleri eğitimi verilmesini sağlamak (Uzman yardımcısı alım tarihine göre belirlenecektir.)
9 Yabancı Dil Şartına  İlişkin Faaliyetler 9.3- Yabancı dil şartından dolayı mağdur olan üyelerimizin sayısını ve bilgilerini tespit etmek 2022 Şubat
9.4- Yabancı dil şartından kaynaklı mağduriyetleri gidermek için ilgili Kurumlarla iletişime geçmek 2022 Şubat
10 Hukuk ve Davalara İlişkin Faaliyetler 10.1- Meslektaşlarımız tarafından mesleki sebeplerden dolayı açılan davaları tespit ve takip etmek, gerekirse müdahil olmak  Sürekli
10.2- Derneğimiz tarafından dava açılabilmesine ilişkin usul ve gereklilikleri araştırmak Sürekli
11 Yayın Faaliyetleri 11.1- Meslektaşlarımızın makale yazmalarını teşvik etmek ve bunların gerek kendi bülten/dergimizde gerekse uygun görülecek diğer yayınlarda yayınlanması için girişimde bulunmak Sürekli
11.2- Alanımızda kitap yayınlayacak meslektaşlarımıza destek olmak Sürekli
12 Çalışma Gruplarına İlişkin Faaliyetler 12.1- Çalışma grubu kurulabilecek alanları tespit etmek 2022 Eylül
12.2- Devamlı veya geçici çalışma grupları oluşturmak 2022 Eylül
12.3- Grupların çalışma usul ve esaslarını hazırlamak ve uygulamak 2022 Eylül
12.4-Çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek 2022 Eylül
13 Projelere İlişkin Faaliyetler 13.1- Proje hazırlığına yönelik eğitim programlarına katılmak ve meslektaşlarımıza eğitim verilmesini sağlamak Sürekli
13.2- Ulusal ve Uluslararası Proje imkanlarını araştırmak ve bir rapor hazırlamak 2022
13.3- Proje teklifi yapılabilecek konuları belirlemek  2022
13.4- Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlayarak sunmak 2022
14 Bölge/İl Temsilciliklerine İlişkin Faaliyetler 14.1- Bölge/İl temsilcilikleri kurmak  Sürekli
14.2- Temsilciliklerin bölgede bulunan tüm meslektaşlarımızla iletişim halinde olmalarını ve organizasyonlar yapmalarını sağlamak Sürekli
14.3- Meslek memnuniyetinin anket yoluyla araştırılması 2022 Aralık
15 Sosyal Faaliyetler  15-1- Gezi vb. organizasyonlar düzenlemek Sürekli
15.3- Dernek merkezinde konferanslar düzenlemek Sürekli
15.4- Üyelerimize fiyat avantajı sağlayabilecek şirketlerle görüşmeler/anlaşmalar yapmak.  Sürekli
16 Faaliyet Planı 16.1-Faaliyet Planı hazırlanarak üyelere duyurulacaktır. 2022 Şubat
16.2- Planda yer alan faaliyetler düzenli olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. Sürekli
16.3- İzleme sonuçlarına da dayalı olarak plan 6 ayda bir güncellenecektir.  Sürekli