Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Sayın Türkeş GÜNEY'in Ziyareti Tüm Haberler

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Sayın Türkeş GÜNEY ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nebi YAY tarafından Derneğimiz ziyaret edilmiştir.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Asu Cihan İPEK ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet İLHAN, Mert Can ESKİN ve Neslihan MEŞECİ görüşmeye katılmıştır.

Görüşmede kamuda tasarruf politikalarının yerine getirilmesi için Mesleğimizin gücüne ve kapasitesine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiş, kamu personel rejimi ve kariyer mesleklere ilişkin yeni bir çalışmanın ortaya konarak 657 sayılı DMK'da Mali Hizmetler Sınıfının kurulması gerektiği hususları istişare edilmiştir. Kamu personel rejimi ve Mali Hizmetler Sınıfına dair çalışmalarda işbirliği yapılacağı hususunda mutabık kalınmıştır.

Kendilerine Derneğimize yapmış oldukları iade-i ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz.

 

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu