Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
GENEL KURULA DAVET Tüm Haberler

Sayın Üyelerimiz,

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Genel Kurulu, Derneğimizin en yüksek karar organı olup olağan genel kurul toplantıları her iki yılda bir Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılmaktadır.

Derneğimiz Genel Kurulunun, Yönetim ve Denetim Kurulları Raporları ile bilanço, gelir gider hesaplarının incelenmesi, Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, Tüzüğün değiştirilmesi gibi görev ve yetkilere haizdir.

Derneğimiz 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/06/2023 tarihinde saat 14.00’da Dernek Genel Merkezinde (Şehit Adem Yavuz Sokak 11/8 Nil Apt. Kızılay Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Bu tarihte yapılması planlanan toplantının gerçekleştirilebilmesi için üyelerimizin yarısından bir fazlasının katılması gerekmektedir. Bu şekilde toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde, ikinci toplantı 10/06/2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. İkinci toplantının yapılabilmesi için de Yönetim ve Denetim Kurulu üye tamsayısının iki katından aşağı olmamak üzere katılım olması gerekmektedir.

Tüm üyelerimizi 9’uncu Olağan Genel Kurul Toplantımızda görmek istiyoruz.

Katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla.

 

Genel Kurul Toplantısının gündemine erişebilmek için tıklayınız.

Genel Kurulda oy kullanabilecek üyelerimizin listesine ulaşmak için tıklayınız.

2021 ve 2022 yılı Gelir-gider hesabı erişebilmek için tıklayınız.

Adaylık Başvurusunda Bulunanlar için tıklayınız

 

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu