Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
ETKİNLİKLER

YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

2. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarına yönelik olarak düzenlenen“Yeterlik Sınavı Hazırlık Eğitimi”  tamamlandı. Eğitim Sunumları ve Resimleri aşağıda yer almaktadır. 

 

 

Eğitim Fotoğrafları

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Eğitim Dökümanları

5018 Sayılı Kanun

Bütçe

Harcırah

İhale1- 4734Uygulama İlkeleri

İhale2 - Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet

İhale3 - Alım Şekli ve Döküman Hazırlama

İhale4- Onay, İlan ve Davet İşlemleri

İhale5a - Tekliflerin değerlendirilmesi

İhale5b- Hizmet İşleri İh. Aşırı Düşük

İhale5c - Yapım İşleri İh. Aşırı Düşük

İhale6 - İhale Kararına İtiraz

İhale7 - Sözleşme İmzalanması

İhale8 - 4735 Uygulama İlkeleri

İhale9 - Doğrudan temin Alımları

İhale10 - Yasaklama

Sorular

 

 

YETERLİK SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMİ DUYURUSU

        Yazılı sınavı 12 Aralık 2010, sözlü sınavı 24-28 Ocak 2011 tarihlerinde yapılan özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan 2. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarına yönelik olarak planlanan “Yeterlik Sınavı Hazırlık Eğitimi” programı netleşmiş bulunmaktadır.

Eğitim;

o   15.09.2014-Pazartesi / 19.09.2014-Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

o   Eğitim Derneğimiz üyelerine yönelik olup, başvurusu kabul edilenlere ait listeye erişebilmek için burayı tıklayınız.

o   Eğitim ücretsiz olup, herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

o   Eğitime Ankara dışından katılacak meslektaşlarımız konaklama ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayacaklardır.

o   Eğitim, anılan tarihlerde Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 06500 Beşevler/ANKARA adresinde bulunan 75. Yıl Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

o   Eğitim süresi toplam 40 saat olup, %90 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğu yerine getirenlere eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

o   Eğitim programına erişebilmek için burayı tıklayınız.

o   Eğitim başvurusu kabul edilen her bir meslektaşımızın kurumuna hitaben yazılmış eğitime davet yazısı postaya verilmiştir. Yazıyı faks aracılığı ile talep eden meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuz üyesi Hakan AĞA ile irtibata geçebilirler.

Eğitim ile ilgili her türlü bilgi ihtiyacı hisseden üyelerimiz yine Hakan AĞA ilehakan-aga@hotmail.com elektronik posta hesabı üzerinden irtibata geçebilirler. Bilgilerinize sunulur.

Yönetim Kurulu

 

 

YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ ÖN DUYURUSU

Yazılı sınavı 12 Aralık 2010 tarihinde, sözlü sınavı 24-28 Ocak 2011 tarihinde yapılan özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan 2. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarından Derneğimiz Üyesi meslektaşlarımıza yönelik yeterlik sınavı öncesinde, sınava katılacaklar tarafından Derneğimize gelen talepler sonucunda;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat,

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve uygulaması,

İhale kanunları ve ilgili mevzuat,

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat,

konuların da ücretsiz eğitim programı düzenlenmesine karar verilmiştir. Eğitim 15 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da Dernek Merkezinde başlayacak olup 10 gün sürmesi planlanmaktadır. Eğitim programının ve süresinin belirlenebilmesi için eğitime katılacak Derneğimiz üyelerinin ön başvurularını 24 Ağustos 2014 Pazar gününe kadar web sayfamızdan yapmaları gerekmektedir. Eğitime başvuru sayısına göre eğitim sürelerinde değişiklik olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulacaktır.

 ETKİNLİĞE KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUNUZ.
Ad:  
Soyad:  
Kurum:  
Telefon:  
EPosta:  
Katılım Sayısı:    
Notunuz:
 
 
Katılım Listesi