Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

YÖKDİL Sınavı Kamu Denetçiliği Kurumu Başvurusu

YÖKDİL Sınavı’nın meslektaşlarımız açısından “Mali Hizmetler Uzmanlığı”na atanmada YDS’ye eşdeğer sınav olarak kabul edilmesi talebimize istinaden ilgili idarelerden olumsuz yanıt alınması üzerine tekrar yapılan Kamu Denetçiliği Kurumu başvurumuza ilişkin bazı sitelerde yayınlanan haberler.

 

http://www.kamuajans.com/akademik-personel/yokdil-ve-yds-esdegerligi-konusunda-kamu-denetciligi-kurumu-ombudsman-karari-ve-sureci-h521124.html

http://www.kamubiz.com/kamu/mali-hizmetler-uzmanlari-dernegi-yokdil-ve-yds-esdegerligi-konusunda-h2638.html

http://www.kamuguncel.com/haber/mahuzderden-yokdil-ve-yds-duyurusu-h1401.html

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=2318